Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu
Care.

Ydych chi’n gofalu bod modd olrhain y cynnyrch llaeth rydych yn ei brynu, ei fod yn ddiogel i’w fwyta, ac wedi’i gynhyrchu mewn ffordd gyfrifol?


Photographs from farms 1/3
Cow eating in field
Look.

Ydych chi’n bwriadu chwilio am logo ansawdd, fel y Tractor Coch, fel arwydd o fwyd y gallwch ymddiried ynddo?

Photographs from farms 2/3
Cow eating in field
Support.

Ydych chi’n dymuno cefnogi ceidwaid ein cefn gwlad, sy’n helpu i siapio’n tirwedd wledig a sicrhau bod bywyd gwyllt yn ffynnu?

Photographs from farms 3/3
Cow eating in field
00000
Mae pobl wedi cymryd y Llw Llaeth, ond mae gennym dipyn o ffordd i fynd eto. Gwnewch i’ch llw chi gyfrif!
Cow eating in field
Cow eating in field

Sleidiwch y tractor

Y Stori hyd yn hyn Cefnogwch ein ffermydd

Helpwch ni i ledaenu’r neges! Rhannwch gyda