Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu

cyfle i aros ar fferm

yr haf hwn mi allech chi a hyd at 3 o’ch ffrindiau/aelodau teulu gael cyfle i weld â’ch llygaid eich hun sut le yw fferm laeth, trwy roi cynnig ar ein cystadleuaeth wych.

Dairy Cows in field

Bydd 10 o bobl yn derbyn ail wobr, sef copi o ‘Countryfile’s Great British Walks’. Countryfile's Great British walks book

Wrthi’n mwynhau paned neu bowlaid o rawnfwyd yn y bore? Ydych chi wedi meddwl erioed am y siwrnai mae’r llaeth ry’ch chi’n ei dywallt yn ei chymryd i ddod o’r borfa i’r bwrdd? Pam na gymerwch chi seibiant er mwyn gwerthfawrogi’r Pethau Bob Dydd mae pob un ohonom yn eu cymryd yn ganiataol!

Wel … mae ffermwyr llaeth Prydain yma i’ch helpu i wneud yr union beth hwnnw! Ledled Prydain, rydym yn barod i’ch croesawu i’n ffermydd i gwrdd â’n buchod bendigedig, a mynd â chi ar daith o amgylch y fferm i ddysgu mwy am y broses o gynhyrchu’r llaeth gwych ry’ch chi’n ei yfed, ac sy’n rhan o’r cynnyrch llaeth blasus a fwyteir gennym bob blwyddyn. Ry’n ni hyd yn oed yn cynnwys noson o Wely a Brecwast!

Y cyfan sy’n rhaid ichi wneud yw ateb 5 cwestiynau am ein fideo Pethau Bob Dydd, a chewch gyfle i ennill y wobr ac ymuno â ni ar y fferm.

DU 18+. Y cyfyngiadau arferol mewn grym. Dyddiad cau 21/03/14. Un wobr i’w hennill i’w chymryd cyn 31ain Hydref 2014, ac mae ar gael ar unrhyw ddiwrnod o’r wythnos, yn amodol ar y lle sydd ar gael ar adeg archebu. Hysbysir yr enillydd o fewn 5 diwrnod.
Gosodwyd Telerau ac Amodau

1. GWYLIWCH Y FIDEO

2. ATEBWCH Y CWESTIYNAU

Cwestiwn 1

Beth yw’r geiriau sydd ar y faner ar ddiwedd y fideo?

Ateb

Cwestiwn 2

Sut mae llaeth yn cael ei ddefnyddio yn yr olygfa Bob Dydd yn y fideo?

Ateb

Cwestiwn 3

Beth allwn ni elwa ohono yng nghefn gwlad?

Ateb

Cwestiwn 4

Faint o boteli sydd ’na ar y peiriant llenwi cylchdro?

Ateb

Cwestiwn 5

Beth yw enw’r dafarn a welir yn y fideo?

Ateb

3. CYFLWYNWCH EICH CAIS

TELERAU AC AMODAU