Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu

Darganfod llaeth yn eich bywyd bob dydd

Croeso i Dyma Ffermio Llaeth

Sef dathliad o bopeth sy’n ymwneud â ffermio llaeth. Ymunwch â ni wrth inni archwilio sut mae llaeth yn cael ei wneud, pam fod ffermwyr llaeth a’u buchod mor bwysig i Brydain, a sut yn union mae ffermio llaeth yn cyffwrdd â’n bywydau. Mae’r llaeth a rowch chi yn eich te’n un o nifer o ffyrdd rydych chi’n Darganfod Llaeth yn eich bywyd bob dydd. Os ydych chi am gymryd rhan, cewch fanylion am ddigwyddiadau lleol, sioeau a chystadlaethau yma. Cymerwch olwg!

GWYBOD MWY
It's in our hands

Mae yn ein Dwylo Ni 2016

Mae ffermwyr llaeth yn gwneud mwy na chynhyrchu bwyd - mae eu gweithgareddau’n helpu i siapio’n tirwedd ac amddiffyn ein bywyd gwyllt. Felly gadewch inni ddangos ein cefnogaeth drwy gymryd y Llw Llaeth. Mae’r grym i wneud gwahaniaeth yn ein dwylo ni - ac mae’n haws nag y byddech chi’n tybio.

CYMERWCH RAN
Splash of Milk

Pris llaeth

A fyddai talu mwy am ein llaeth yn datrys yr argyfwng prisiau llaeth presennol? Rhaglen Countryfile sy’n ymchwilio.

Darllenwch fwy

Dyfais llaeth dda 1: Robotiaid

Godro, bwydo – hyd yn oed glanhau. Mae’r robotiaid hyn yn gwneud popeth ar y fferm.

Gwyliwch nawr
Farmers Markets

Farmers' Markets and Food Festivals

Sample great produce and support your local dairy farmers at a farmers' market or food festival. Find out what's on near you here.

What's on
Mary Quicke

Dyddiadur Ffermwr: Mary Quicke MBE

Mae teulu Mary Quicke wedi bod wrthi’n ffermio am dros 450 o flynyddoedd. Y llaethdy yw calon y fferm, lle mae 500 o fuchod yn cynhyrchu llaeth hufennog ar gyfer ei chawsiau, sydd wedi ennill sawl gwobr. Darllenwch yr holl newyddion diweddaraf o fferm Mary yma

DYDDIADUR MARY

Daioni Llaeth

Ewch ati i Ddarganfod Llaeth bob dydd … yn eich coginio!

Y mis hwn, pam na rowch chi gynnig ar bwdin Bynsen y Grog, delfrydol ar gyfer gwyliau’r Pasg gyda phaned o de.

Wedi’i ddarparu ar eich cyfer gan ffermwyr llaeth Prydain a’u buchod.

Y rysait
Image

Proffiliau Ffermwyr

Cyfle i ddysgu am, ac ymgolli ym myd angerddol a chyfareddol ein ffermwyr llaeth.

Darllenwch eu proffiliau a dysgu mwy am weithio a byw ar fferm laeth.

dysgu mwy
Ask us

Ymholiadau

Oes gennych chi gwestiwn llosg?
Yn ymwneud â’r Wasg ai peidio.

Cysylltwch â ni
Swydd y Mis

Swydd y Mis

Yr Arbenigwr Bridio – Rydym wrthi’n rhoi sylw i yrfaoedd o fewn y diwydiant llaeth. Y mis hwn, tro’r Arbenigwr Bridio yw hi. Mae ‘na fwy i ddatblygu rhaglen fridio nag y byddech chi’n meddwl. Gweler yr esboniad ar strategaeth fridio diwydiant llaeth Prydain.

dysgu mwy