Dyma Ffermio Llaeth

News Search Menu

Darganfod llaeth yn eich bywyd bob dydd

Croeso i Dyma Ffermio Llaeth

Sef dathliad o bopeth sy’n ymwneud â ffermio llaeth. Ymunwch â ni wrth inni archwilio sut mae llaeth yn cael ei wneud, pam fod ffermwyr llaeth a’u buchod mor bwysig i Brydain, a sut yn union mae ffermio llaeth yn cyffwrdd â’n bywydau. Mae’r llaeth a rowch chi yn eich te’n un o nifer o ffyrdd rydych chi’n Darganfod Llaeth yn eich bywyd bob dydd. Os ydych chi am gymryd rhan, cewch fanylion am ddigwyddiadau lleol, sioeau a chystadlaethau yma. Cymerwch olwg!

GWYBOD MWY
It's in our hands

Mae yn ein Dwylo Ni 2016

Mae ffermwyr llaeth yn gwneud mwy na chynhyrchu bwyd - mae eu gweithgareddau’n helpu i siapio’n tirwedd ac amddiffyn ein bywyd gwyllt. Felly gadewch inni ddangos ein cefnogaeth drwy gymryd y Llw Llaeth. Mae’r grym i wneud gwahaniaeth yn ein dwylo ni - ac mae’n haws nag y byddech chi’n tybio.

CYMERWCH RAN
Splash of Milk

Pris llaeth

A fyddai talu mwy am ein llaeth yn datrys yr argyfwng prisiau llaeth presennol? Rhaglen Countryfile sy’n ymchwilio.

Darllenwch fwy
Mary Quicke

Dyddiadur Ffermwr: Mary Quicke MBE

Mae teulu Mary Quicke wedi bod wrthi’n ffermio am dros 450 o flynyddoedd. Y llaethdy yw calon y fferm, lle mae 500 o fuchod yn cynhyrchu llaeth hufennog ar gyfer ei chawsiau, sydd wedi ennill sawl gwobr. Darllenwch yr holl newyddion diweddaraf o fferm Mary yma

DYDDIADUR MARY
Farmers Markets

Farmers' Markets and Food Festivals

Sample great produce and support your local dairy farmers at a farmers' market or food festival. Find out what's on near you here.

What's on

Dyfais llaeth dda 1: Robotiaid

Godro, bwydo – hyd yn oed glanhau. Mae’r robotiaid hyn yn gwneud popeth ar y fferm.

Gwyliwch nawr

Daioni Llaeth

Ewch ati i Ddarganfod Llaeth bob dydd … yn eich coginio!

Y mis hwn, pam na rowch chi gynnig ar bwdin Bynsen y Grog, delfrydol ar gyfer gwyliau’r Pasg gyda phaned o de.

Wedi’i ddarparu ar eich cyfer gan ffermwyr llaeth Prydain a’u buchod.

Y rysait
moovies

Gwyliwch ein Fideos i ddysgu Mwwwy!

Gwylio nawr
Buwch y Mis

Buwch y Mis

Mae ein ffermwyr llaeth yn caru’u buchod – ond mae pob buwch yn wahanol.

Bob mis, byddwn yn cyhoeddi ‘carden’ newydd yn disgrifio un o’n menywod hyfryd a’i nodweddion unigryw.

Wrth i’r cardiau Trỳmp gynyddu, gallwch gymharu stori pob buwch.

darganfod nawr
Image

Proffiliau Ffermwyr

Cyfle i ddysgu am, ac ymgolli ym myd angerddol a chyfareddol ein ffermwyr llaeth.

Darllenwch eu proffiliau a dysgu mwy am weithio a byw ar fferm laeth.

dysgu mwy
Ask us

Ymholiadau

Oes gennych chi gwestiwn llosg?
Yn ymwneud â’r Wasg ai peidio.

Cysylltwch â ni
Twitter bird

Ymunwch â’r sgwrs

Our #Moosflash e-newsletter is the perfect way to get all your dairy updates bit.ly/2dxgYDN https://t.co/NnqtUlkdhv

Dilynwch ni
Swydd y Mis

Swydd y Mis

Yr Arbenigwr Bridio – Rydym wrthi’n rhoi sylw i yrfaoedd o fewn y diwydiant llaeth. Y mis hwn, tro’r Arbenigwr Bridio yw hi. Mae ‘na fwy i ddatblygu rhaglen fridio nag y byddech chi’n meddwl. Gweler yr esboniad ar strategaeth fridio diwydiant llaeth Prydain.

dysgu mwy